Arama Sonuçları

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Banner

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

AKKİM kurumsal bilgiyi, iş ortaklarına ait bilgileri, faaliyetler sırasında kullanılan bilgi ve bilgilerin bulunduğu ortamı değerli bir varlık olarak kabul eder. Bu bilgi varlıkları işimiz ve sorumluluklarımız açısından kritik önem taşımaktadır. Bu sebeple bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

Bilgi varlıklarının güvenliği,
Gizlilik: Bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi,
Bütünlük: Tam, doğru, yetkisiz olarak değiştirilmemiş,
Erişilebilirlik: Kullanıcıların bilgiye istedikleri ve yetkili oldukları herhangi bir zamanda erişebiliyor olmalarının garanti edilmesidir,
olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır.

Bu politika, kurumsal bilgilerin, bilgi sistemlerinin, süreçlerin ve uygulamaların gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmek amacıyla hazırlanmıştır. AKKİM bilgi varlıklarını kullanan tüm çalışanlar ve iş ortakları bu politika kapsamındadır.

AKKİM, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kendisinin ve iş ortaklarının bilgi varlıklarını korumayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla BGYS’nin kurulması, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağını,

Bilgi varlıklarının,
İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak; Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak korunmasını, Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi, İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı, AKKİM yönetimi olarak, ‘’Bilgi Güvenliği Politikası’’ nın uygulanmasının, sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini, Taahhüt ederiz.