Arama Sonuçları

Çevre Politikamız

Banner

Çevre Politikamız

İstikrarlı bir ekonomik hayatın sağlıklı bir toplumla yakalanacağı bilinci ile hareket eden Akkim; tüm faaliyetlerini çevrenin ve çevre sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri alarak uygulamakta ve uygulatmaktadır.

Bunlardan bazıları;

  • Atıklarımızı azaltarak geri kazanım yolu ile zararsız hale getirmek,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirler almak,
  • Yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,
  • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre yönetim sistemini sürdürmektir.